ARCHITEKTURA

STRONA GŁÓWNA  /  ARCHITEKTURA  /  OPINIE  /  Eko-moda str. 1

Eko-moda

Eko-moda


Ekologia jest dzisiaj w jakimś sensie „modna”. Trend związany z produktami przyjaznymi środowisku przyszedł z krajów rozwiniętych i ci producenci, którzy mają swoje przedstawicielstwa w Polsce, automatycznie wymusili dostosowanie się do tych standardów.


prof. Bogumiła Jung, dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie prowadzi Pracownię Designu Inspirującego, członek Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych – SPFP:

Ekologia jest dzisiaj w jakimś sensie „modna”. Trend związany z produktami przyjaznymi środowisku przyszedł z krajów rozwiniętych i ci producenci, którzy mają swoje przedstawicielstwa w Polsce, automatycznie wymusili dostosowanie się do tych standardów.

Koncepcji budowania ekologicznego jest sporo, czasem głównie zależą one od fantazji i siły przekonywania tego, kto buduje. Chyba najpełniej odpowiada na pytanie: czym jest ekologia w architekturze czy budownictwie, koncepcja projektowania zrównoważonego lub inaczej – projektowania odpowiedzialnego.

Według niej, każdy produkt rozpatruje się w trzech aspektach: w kontekście energochłonności i nietoksyczności jego pozyskiwania, określając trwałość „życia” tego wyrobu oraz rodzaju i sposobu jego utylizacji.

Ekologiczne zazwyczaj jest to, co znajduje bardzo silne oparcie w kulturze danego regionu. Lokalna cegielnia, produkująca bardzo dobry materiał dla okolicznych mieszkańców, którzy budują dobrze izolowane domy i nie zużywają ogromnych ilości energii na daleki transport. Raczej nieekologiczne jest zachowanie inwestora, który mieszkając w Polsce, kupuje np. dachówkę z drugiego krańca Europy. Przecież, aby dotrzeć do celu, musi ona przejechać tysiące kilometrów! Dlatego niekiedy to, co pozornie wydaje się ekologiczne, wcale takie być nie musi.

W uboższych regionach, gdzie ekologię wymusza życie, recykling jest rzeczą oczywistą. Wykorzystuje się wszystko, co da się powtórnie użyć, każdy surowiec użytkuje się oszczędnie i do końca. Niestety, ekologiczna świadomość zasobniejszych inwestorów jest jeszcze dość znikoma. Choć cieszyć może fakt, iż w ciągu ostatnich kilku miesięcy dosyć mocno powiększyła się grupa osób, które zwracają większą uwagę na zagadnienia związane z ochroną środowiska.

Świadomość ekologiczna będzie wzrastała, choć trudno powiedzieć, w jakim tempie. Cieszy fakt, iż ten proces już się rozpoczął i będzie się rozwijał w zależności od tego, ile włożymy wysiłku w zdobywanie i przyswajanie sobie nowej wiedzy, a potem – na ile skutecznie będzie to przekładało się na zmiany naszych zachowań i przyzwyczajeń. Wyłączając jedną żarówkę naprawdę przyczyniamy się do ochrony środowiska, poprzez oszczędzanie energii, a projektując całe oświetlenie w domu tak, aby nie było tam zbędnych żarówek – oszczędzamy wielokrotnie więcej. Mądre, ekologiczne zachowania są dzisiaj rzeczą absolutnie niezbędną i priorytetową. Ważne jest też, aby wiedzę na ten temat szeroko upowszechniać – od najmłodszych aż po seniorów.