GALERIA ARTYKUŁU


Zenturo

Zenturo

www.betafence.pl

Murek gabionowy Zenturo to prosta i oryginalna konstrukcja składająca się z przynajmniej dwóch specjalnych słupów prostokątnych oraz montowanych na nich dwóch paneli Zenturo/Zenturo Super. W ten sposób uzyskuje się przestrzeń, którą wypełnia się różnymi materiałami organicznymi i nieorganicznymi, np. korą drzew, szyszkami, pniakami, otoczakami, zastygniętą lawą, szkłem z recyklingu. Zestawiając różne materiały i faktury w konstrukcji gabionowej, możemy osiągnąć ciekawe efekty.


WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Ogrodzenie domu - trwałość, bezpieczeństwo i estetyka Konsport Modern Zenturo GORC Supreme ASTRA Twinson System ogrodzeniowy

ZDJĘCIE POCHODZI
Z ARTYKUŁU

Ogrodzenie domu - trwałość, bezpieczeństwo i estetyka

Ogrodzenie nie powinno być oznaką naszego wyobcowania, a tYm bardziej źle pojętej izolacji, ale raczej wzajemnego poszanowania i gwarancją udanej współpracy międzysąsiedzkiej.