GALERIA PROJEKTU


park miejski

park miejski

Paulina Cieślik


WSZYSTKIE ZDJĘCIA

park miejski park miejski park miejski park miejski

ZDJĘCIE POCHODZI
Z ARTYKUŁU

park miejski

 Projekt przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta. Program funkcjonalno-użytkowy przewidywał stworzenie miejsca do czynnego wypoczynku mieszkańców osiedla sąsiadującego z projektowanym terenem. Powstały strefy pozwalające na różnego rodzaju aktywności, uwzględniając możliwość korzystania z parku osobom niepełnosprawnym.