TECHNOLOGIE

STRONA GŁÓWNA  /  TECHNOLOGIE  /  KLIMAT W DOMU  /  Kolektory w służbie rezydencji str. 1

Kolektory w służbie rezydencji

Kolektory w służbie rezydencji

Carlo Taccari/ shutterstock


Wciąż rosnące koszty energii sprawiają, że coraz chętniej korzystamy z odnawialnych źródeł energii. W tej roli niemal idealnie sprawdzają się kolektory słoneczne.


Właściwie dobrane i zamontowane panele słoneczne zmniejszają koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej – to po pierwsze. Po drugie, zakup kolektorów jest dotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestor, który zdecyduje się na panele, może liczyć na zwrot ok. 37% wydanej kwoty. Po trzecie, korzystanie z energii słonecznej jest ekologiczne i w mniejszym stopniu wpływa na degradację środowiska. Tyle o zaletach, teraz trochę o teorii i praktyce.

Gwarancja niezmienności

Panele słoneczne są płytami o specjalnej budowie, które zamieniają energię słoneczną na ciepło. Rozważając instalację systemu solarnego, w pierwszej kolejności musimy zadecydować, czy będzie on służył jako system wspierający główne źródło ogrzewania domu, czy będziemy korzystali z niego wyłącznie w celu ogrzania wody. Dlaczego nie może on służyć jak samodzielny układ grzewczy? Ponieważ w naszej strefie klimatycznej ilość promieniowania słoneczego jest zbyt mała i rozproszona, aby rozwiązanie to było zasadne ekonomicznie.

Kolektory można zamontować na dachu, ścianie, balkonie lub tarasie. Stawia się je również na ziemi, a służą do tego celu specjalne stojaki. Aby system był efektywny, płyty muszą być skierowane w kierunku południowo-wschodnim lub południowo-zachodnim. Niezbędna jest także wysoka jakość kolektora. Z czasem jego powierzchnia ulega zużyciu, co powoduje spadek jego zdolności do pochłaniania promieni, czyli jego wydajność. Dlatego przy wyborze systemu należy zwrócić uwagę na gwarancję niezmiennej sprawności kolektora.

Rura czy próżnia?

Do wyboru mamy kolektory płaskie i próżniowe, które są bardziej wydajne i potrafią korzystać z energii słonecznej nawet zimą. W instalacjach, mających na celu wyłącznie wspomaganie podgrzewania wody użytkowej, stosuje się głównie kolektory płaskie. W przypadku wykorzystywania kolektorów do podgrzewania wody oraz wspomagania instalacji centralnego ogrzewania, lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie kolektorów próżniowych.

 

Kolektory do grzania

Aby system solarny mógł efektywnie wspomagać główny układ grzewczy, powierzchnia kolektorów musi charakteryzować się zwiększoną sprawnością. Najlepsze efekty współpracy paneli z centralnym ogrzewaniem uzyskuje się wtedy, gdy instalacja jest niskotemperaturowa. Układ taki, a nosi on nazwę mieszanego, w miesiącach letnich służy do pogrzewania wody, zimą zaś – kiedy występuje największe zapotrzebowanie na energię – wspomaga centralny system grzewczy. Układ mieszany wymaga nie tylko większych zasobników ciepłej wody, ale i skomplikowanej automatyki sterującej. Rozważając zastosowanie systemu mieszanego, należy wziąć pod uwagę zapotrzebowanie na energię. Im jest ono większe, tym inwestycja w system solarny staje się bardziej opłacalna.

Panele do wody

Analizując opłacalność wykorzystania kolektorów słonecznych wyłącznie do produkcji ciepłej wody, w pierwszej kolejności powinno się oszacować potrzeby użytkowników oraz ceny energii. Przyjmuje się, że jedna osoba zużywa dziennie około 50 litrów ciepłej wody. Istotne są również takie dane, jak ilość łazienek w domu czy indywidualne preferencje mieszkańców. Przy obliczeniach warto też uwzględnić nieprzewidziane okoliczności, np. odwiedziny gości, kiedy to zapotrzebowanie na ciepłą wodę gwałtowanie wzrasta. Po analizie tych czynników, należy rozważyć zakup większego, np. 400-litrowego zbiornika. Do zalet układu solarnego należy bez wątpienia jego nadprodukcja energii w miesiącach letnich, którą z powodzeniem można wykorzystać np. do podgrzewania wody w basenie.

Myśl globalnie

Instalacja systemu solarnego w dużym domu ma sens tylko wówczas, gdy istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na energię. W innych przypadkach, z ekonomicznego punktu widzenia nie warto inwestować kilkudziesięciu tysięcy złotych w układ, który nie będzie efektywny. Z drugiej strony, rozważając instalację systemu solarnego, nie musimy kierować się wyłącznie opłacalnością inwestycji „tu i teraz”. Warto wziąć pod uwagę fakt, że w najbliższych latach prawdopodobnie wzrosną ceny, nie tylko energii elektrycznej, ale również gazu oraz oleju grzewczego. Choćby z tego powodu warto zainwestować w dobrej jakości panele, które pozwolą odciążyć domowy budżet w przyszłości.
Autor: Wojciech Buszko