WNĘTRZA

STRONA GŁÓWNA  /  WNĘTRZA  /  OPINIE  /  Inspiracje egzotyką str. 1

Inspiracje egzotyką

Inspiracje egzotyką

Fot. Sicis The Art Mosaic Factory


Powody sięgania po wzorce obce naszej tradycji i kulturze w dużej mierze zależą od posiadanej wiedzy i świadomości własnej tożsamości kulturowej.


Dr hab. Piotr Szwiec, kierownik Pracowni Projektowania Detalu w Katedrze Architektury i Urbanistyki Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu; kierownik Pracowni Projektowania Wnętrz na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego; Od 2004 r. prowadzi badania naukowe dotyczące architektury regionalnej i jej związków z krajobrazem:

Wystrój wnętrz ma dostarczać ludziom bodźców, związanych ze wspomnieniami z minionych podróży lub wyrażać marzenia o przyszłych wojażach. Część Polaków urządza swoje najbliższe otoczenie, ulegając modom lub wzorując się na wnętrzach oglądanych np. w serialach telewizyjnych.

Zawsze dobrze widziane i bezpieczne były wzorce egzotyczne. Dużo bardziej skomplikowana jest sytuacja z elementami etnicznymi tzw. miejscowego pochodzenia. Przez lata istniało negatywne odniesienie do produktów z „cepelii”. Propagowany w PRL-u styl ludowy był sztuczny, a to bardzo spłycało i w pewnym sensie ośmieszało całe zagadnienie.

W ostatnich latach pojawiło się szczere zainteresowanie elementami „etno”, sztuką ludową oraz tradycyjnym wyposażeniem chłopskich wnętrz, np. w postaci skrzyń posagowych, co wynika z potrzeby poszukiwania przez mieszkańców miast swoich chłopskich korzeni.

Od końca lat 90. XX w. obserwujemy w lokalnych społecznościach tendencję do poszukiwania wspólnych cech regionalnych. Świadczy o tym m.in. popularność regionalnych festynów. Wiele z zakupionych tam przedmiotów trafia do wnętrz prywatnych.

Potrzeby do pewnego stopnia są określone przez wyobraźnię projektanta i odbiorcy jego projektu. Powstają więc rozwiązania bardzo dosłowne, pełne cytatów, np. obiektów przywiezionych z dalekich egzotycznych wypraw lub po prostu zakupionych w sklepie internetowym. Tworzone są też kompozycje mniej dosłowne, działające na zasadzie „gry skojarzeń”. We wnętrzach tych odniesienia do dalekich krajów są uzyskiwane poprzez zestawienie kolorów, użytych form i materiałów oraz grę świateł.

W ostatnich latach obserwujemy mentalne zbliżanie się Polaków do mieszkańców tzw. Starej Europy. Ma na to wpływ możliwość swobodnego podróżowania po świecie. Starsi nadrabiają zaległości z czasów, gdy podróże były utrudnione, młodych gna, charakterystyczna dla ich wieku, ciekawość świata. Sprzyja to poznawaniu w sposób namacalny innych kultur, rozwija wyobraźnię i inspiruje do wielu oryginalnych działań, również we własnych wnętrzach.