AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA  /  Wydarzenia  /  Krajobrazy Europy Chopina

15.12.2010

Krajobrazy Europy Chopina

Krajobrazy Europy Chopina


Wystawę prezentującą dzieła malarzy, tworzących w czasach Chopina, którzy także poddali się nastrojom okresu romantyzmu, można zwiedzać do 27 lutego.


 W ramach obchodów Roku Chopinowskiego 2010 Muzeum Śląskie zaprasza w dniach od 15 grudnia 2010 r. do 27 lutego 2011 r. do zwiedzenia ekspozycji „Krajobraz Europy Chopina”. 

Na wystawie będzie można zobaczyć 28 dzieł autorstwa współczesnych Chopinowi malarzy. Ekspozycja uzupełniona zostanie o multimedialną prezentację obrazów - znajdujących się obecnie w zbiorach zagranicznych - ilustrujących wielorakość sposobów postrzegania krajobrazu jako tematu i inspiracji do tworzenia dzieła sztuki. Będzie również pokazywać ideał artysty-pielgrzyma manifestującego swą sztuką miłość do ojczyzny, której podobnie jak Fryderyk Chopin został pozbawiony.

Fryderyk Chopin często akcentował w swych utworach takie motywy, jak ideał, idylla, historia, naród, heroizm, które odnajdziemy również w ówczesnych pejzażach. Cechami wyróżniającymi polskie malarstwo krajobrazowe pierwszej połowy XIX w. było, podobnie jak w twórczości Chopina, odwoływanie się do tradycji klasycznej i romantycznej, łączenie dokumentalnego charakteru pejzażu z elementami programowymi.
Kuratorem wystawy będzie Andrzej Holeczko-Kiehl.

Wystawie towarzyszyć będą koncerty:
„Chopin na pięciu kontynentach”
Koncert Marii Pomianowskiej i przyjaciół inspirowany tradycją muzyczną różnych kultur.
9 stycznia 2011, g. 16.00, Muzeum Śląskie
Godzinę przed koncertem spotkanie z kuratorem i bezpłatne oprowadzanie po wystawie.
„Harfowy Nokturn”
22 stycznia, g. 19.00, Akademia Muzyczna
Koncert studentów klasy harfy prof. Helgi Storck.
O g. 16.00 spotkanie z kuratorem i bezpłatne oprowadzanie po wystawie w Muzeum Śląskim.
„Karnawałowa muzyka czasów Chopina”
26 lutego, g. 16.00, Muzeum Śląskie
Koncert Katarzyny Dragosz i studentów klasy klawesynu.
Godzinę przed koncertem spotkanie z kuratorem wystawy i oprowadzanie po wystawie.

Krajobrazy Europy Chopina

15 grudnia 2010 - 27 lutego 2011

Muzeum Śląskie, Katowice, ul. Korfantego 3

www.muzeumslaskie.pl