UWAGA NA DETAL

STRONA GŁÓWNA  /  ARCHITEKTURA  /  UWAGA NA DETAL

Zdobią okna i drzwi

Okna i drzwi tworzą na fasadzie budynku charakterystyczny rysunek. Ich rytmika, forma, ozdobne architektoniczne detale kształtują zewnętrzny charakter domu, wpływając na jego odbiór. Gzymsy, pilastry i tympanony, przyprawione twórczą inwencją, wpisują współczesną rezydencję w określony czas i miejsce z przeszłości.