STRONA GŁÓWNA  /  Kontakt

Kontakt

KONCEPT sp. z o.o.
Wydawnictwo
ul. Watykańska 13
15-638 Białystok

tel. +48 85 743 82 10
fax: +48 85 653 90 03
www.koncept-wydawnictwo.pl
 

 

DYREKTOR WYDAWNICTWA:

Ewa Kuryłowicz

 

REDAKTOR NACZELNA:

Anna Lewczuk

 

REDAKCJA MAGAZYNU
ŚWIAT REZYDENCJI WNĘTRZ OGRODÓW:


tel. +48 85 743 82 38

 

BIURO REKLAMY:

 

KONCEPT SP. Z O.O.

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000176353
kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 542-283-66-40
REGON: 052219005

ING Bank Śląski S.A. nr: 28 1050 1953 1000 0023 4326 1356