STRONA GŁÓWNA  /  Regulamin newslettera

Regulamin newslettera

Regulamin świadczenia usługi „SwiatRezydencji.pl Newsletter”

 1. Wydawcą „SwiatRezydencji.pl Newsletter” jest Koncept Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 15-638, przy ul. Watykańskiej 13.
 2. W ramach wyżej wymienionej usługi, na podany przez użytkownika adres e–mail, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłana jest przez Koncept Sp.z o.o., w sposób cykliczny i bezterminowo, informacja w formie listu elektronicznego (e–mail) zwana dalej „Newsletterem”.
 3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu jest bezpłatna i udostępniana każdemu użytkownikowi serwisu www.SwiatRezydencji.pl, który za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie tego serwisu zapisze się na subskrypcję, podając swój adres e–mail i potwierdzi chęć otrzymywania informacji.
 4. Aktywacja odbywa się poprzez link zawarty w e–mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
 5. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e–mail użytkownika skutkuje usunięciem danych wprowadzonych do bazy.
 6. Zamówienie przez użytkownika Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjmowanie dodatkowych przesyłek handlowych i marketingowych Koncept sp. z o.o. oraz firm i osób trzecich.
 7. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 8. Każdy subskrybent „Newslettera” może zrezygnować jego otrzymywania poprzez kliknięcie w link obecny w stopce każdej wiadomości.
 9. Adres e–mail podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.
 10. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody Koncept sp. z o.o. ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych w celu wysyłki newslettera, w celach marketingowych i promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).
 11. Użytkownik ma prawo wglądu i modyfikowania swoich danych, a także ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych osobowych. W takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia tej usługi.
 12. Administratorem danych osobowych jest Koncept sp. z o.o.