STYL ŻYCIA

STRONA GŁÓWNA  /  STYL ŻYCIA  /  OPINIE  /  Człowiek w kręgu luksusu str. 1

Człowiek w kręgu luksusu

Człowiek w kręgu luksusu


Człowiek kupuje drogie auta, zegarki czy torebki, bo nie czuje się mocno w swoim istnieniu i nie potrafi go zbudować tylko na wartościach wewnętrznych.


Dr Joanna Bąk, absolwentka Graduate Center City University of New York, psycholog architektury, Wykłada m.in. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie:

Zdarza się, że człowiek, który szybko osiągnął określony szczebel na drabinie społecznej hierarchii z równie wysokimi dochodami, spotyka się z zupełnie odmienną estetyką niż ta, którą wyniósł z domu. Poprzez otaczanie się przedmiotami luksusowymi pragnie się dostosować do nowych wymagań i oczekiwań, a jednocześnie symbolicznie zaprzeczyć istnieniu świata, w którym wzrastał. To osoby bardzo samotne, ponieważ zastępują relacje z ludźmi związkami z przedmiotami.

W podstawowym aspekcie, otaczanie się drogimi i luksusowymi przedmiotami może być związane z powielaniem pewnego wzorca. Kupuję drogą rzecz, ponieważ ma to znajomy, sąsiad, przyjaciółka. W innym wymiarze kupowanie drogich przedmiotów będzie przejawem mody. Przypuśćmy, że ktoś, należący do określonego kręgu znajomych, kolekcjonuje sztukę polską i inwestuje w obrazy Dwurnika. Zawsze znajdzie się wówczas osoba, która powieli ten schemat. Trzeci aspekt, związany jest z procesem mającym na celu podbudowę „Ego” i może odbywać się na kilku poziomach. Człowiek o niskiej samoocenie sądzi, że poprzez nabycie przedmiotów o określonej wartości, sam stanie się kimś ważnym, lepszym, kochanym. Buduje swoje „Ja” poprzez przedmioty. Oczywiście poczucie to, oparte wyłącznie na wartości materialnej rzeczy, jest fałszywe. W mniemaniu tej osoby jej wartość wzrasta, ale tak naprawdę znajduje się ona na takim samym poziomie jak przedmioty, które ją otaczają. Dla osób z zewnątrz, które na podstawie pozorów formują opinię i w swych rozważaniach nie wnikają głębiej niż jest to potrzebne, nie ma to jednak żadnego znaczenia.

Otaczające nas przedmioty dają również poczucie bezpieczeństwa. Tak długo jestem bezpieczny, jak długo funkcjonuję wśród rzeczy. Co się stanie, jeśli przedmioty znikną? Wówczas „Ja”, zbudowane tylko dzięki tym rzeczom, zostanie obnażone. Świat zewnętrzny zobaczy, w sensie emocjonalnym, człowieka takim, jaki jest – z jego wszystkimi atrybutami psychicznymi.

Człowiek kupuje drogie samochody, zegarki czy torebki, bo jako osoba nie czuje się mocno w swoim istnieniu i nie potrafi swojego istnienia zbudować tylko na wartościach wewnętrznych. Dlatego musi się podpierać zewnętrznymi atrybutami, które uzupełnią, w jego mniemaniu, wewnętrzne niedostatki.