STYL ŻYCIA

STRONA GŁÓWNA  /  STYL ŻYCIA  /  OPINIE  /  Czy pieniądze dają szczęście? str. 1

Czy pieniądze dają szczęście?

Czy pieniądze dają szczęście?


Czy bogactwo może uczynić nas szczęśliwymi? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie - tłumaczy psycholog Joanna Hładuńska.


Z jednej bowiem strony poczucie szczęścia w znacznej mierze jest uzależnione od wartości, które są dla nas szczególnie istotne. Z drugiej natomiast – pojęcie szczęścia bardzo często jest wiązane z możliwością dokonywania niezależnych wyborów. To zaś niejednokrotnie zależy od tego, czy posiadamy odpowiednie środki, umożliwiające realizację naszych zamierzeń i planów. Ponadto majątek, którym dysponujemy, stanowi jeden z istotniejszych elementów budowanej przez nas pozycji. Poprzez posiadanie pewnych luksusowych dóbr możemy podkreślić nasz status lub zaakcentować przynależność do grupy, z którą się identyfikujemy.
 

Pojęcie subiektywnego szczęścia w psychologii często odnoszone jest do tzw. jakości życia, stanowiącej niejako miernik osobistej satysfakcji życiowej. W świetle przeprowadzonych w tym obszarze badań, jakość życia jest tym wyższa, im mniej spostrzegamy przed sobą przeszkód i ograniczeń. Pozornie zatem im kobiety są bogatsze, tym prostsza powinna być droga do ich samorealizacji. Jednakże okazuje się, że nawet brak jakichkolwiek barier (finansowych, zdrowotnych itp.) nie jest tożsamy z percepcją swojej sytuacji jako bardzo komfortowej oraz nie gwarantuje nam tego, iż nie będziemy skłonne antycypować ich wystąpienia w najbliższej przyszłości, co może przecież czynić nas wybitnie nieszczęśliwymi i subiektywnie zagrożonymi nieszczęściem.
 

Dlatego też, jak sądzę, warto inwestować czas i wysiłek w zapewnienie sobie środków pozwalających na względną niezależność, lecz nie wolno nam, w żadnym razie, zapominać o tym, że zdolność do odczuwania szczęścia zdecydowanie umiejscowiona jest w naszej głowie, nie na koncie bankowym.
 

Dr n. med. Joanna Hładuńska, psycholog, pracuje w Klinice Neurochirurgii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, prowadzi bloga http://lodz-psycholog.pl.