STYL ŻYCIA

STRONA GŁÓWNA  /  STYL ŻYCIA  /  OPINIE  /  Dobrze mieć pasję str. 1

Dobrze mieć pasję

Dobrze mieć pasję

fot. Linea


Pasja to wewnętrzny ogień, który sprawia, że człowiek staje się aktywny w obszarze, gdzie jego działania nie wynikają z motywacji zewnętrznych. Działam nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę.


dr Joanna Heidtman, psycholog, socjolog. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. współwłaścicielka firmy konsultingowo-szkoleniowej Heidtman&piasecki w Warszawie.

Pragnienie zrealizowania potrzeb wyższego rzędu, specyficznych tylko dla człowieka, czyli uznania, akceptacji, szacunku i potrzeby samorealizacji poprzez pasję, pojawia się wówczas, gdy zostaną zaspokojone podstawowe potrzeby. Pasją może być kolekcjonowanie, uprawianie sportów, ale też może być nią praca. To, co robił Michał Anioł, było jednocześnie jego pasją i zawodem. W końcu człowiek może również spełniać się na łonie rodziny. Jeden z menadżerów, z którym jakiś czas temu rozmawiałam, stwierdził, że ma trzy pasje – życie, ludzi i rodzinę. Pasja czy hobby jest w pewnym sensie formą ucieczki od konieczności, przymusu, rutyny. Dla osób aktywnych zawodowo, angażujących się w pracę, hobby będzie odskocznią od wykonywanych na co dzień czynności, w które wkłada się więcej, niż otrzymuje. Tacy ludzie muszą mieć więc coś, co równoważy ten układ.

W sytuacji gdy praca jest koniecznością, jaka się po prostu wydarza, to właśnie hobby staje się płaszczyzną, na której człowiek może się w jakiś sposób realizować.

Pragnienie samorozwoju, a zatem posiadania pasji, odczuwa tylko kilkanaście procent populacji. Część ludzi nie realizuje siebie, ponieważ nie zostały zaspokojone ich podstawowe potrzeby albo po prostu tego nie odczuwają. Być może ma to związek z wychowaniem, wzorcami wyniesionymi z domu.

Czy człowiek, który nie posiada pasji, jest w jakimś sensie uboższy? Z całą pewnością. Nie mówię tutaj o tych, którzy nie mają hobby, bo przecież nie każdy musi je mieć, ale o tych, którzy utracili pasję życia. Działają na pół gwizdka, życie przecieka im przez palce. Z całą pewnością bezpowrotnie coś tracą. Michał Anioł powiedział, że naszą tragedią bywa nie to, że nie sięgamy wysoko i nie osiągamy, ale to, że sięgamy nisko i osiągamy.